მოზარდი

მოზარდის შესახებ ოცნება სიმბოლოა საკუთარი თავის ასპექტზე, რომელიც არის ირაციონალური ან განუვითარებელი. ეს ასევე შეიძლება იყოს გულუბრყვილო ენთუზიაზმის წარმოჩენა. სხვაგვარად, მოზარდმა შეიძლება აისახოს პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა ან სიფხიზლე, რასაც გრძნობს.