სასუქი

კომპოსტირებადი სიზმარი სიმბოლოა მოძველებული იდეების ან წარსული გამოცდილების გადაქცევა ან სწავლის გამოცდილების გადაქცევა. არ სურს ცუდი გამოცდილების დატოვება ან უვარგისი წასვლა. სიზმარი განაყოფიერებული ნიადაგის გამოყენების შესახებ სიმბოლოა თქვენს ცხოვრებაში ახალი დასაწყისი, რომელიც დაფუძნებულია თქვენი წარუმატებლობის ან წარსულისგან სწავლის გამოცდილების საფუძველზე.