სასუქი

სიზმარში სიზმარში კომპოსტის შესახებ ოცნებობს ან ხედავთ, შეიძლება მიუთითებდეს, რომ მოძველებული იდეები ან წარსული გამოცდილებები შეიძლება არხად გადაქცეულიყვნენ და გადაიქცეთ ისეთ სასარგებლო ან რამედ, რაც შეგიძლიათ ისწავლონ.