მოწინააღმდეგე

ოცნება მეტოქეზე სიმბოლოა ადამიანების ან სიტუაციების მიმართ, რომლებიც თქვენს სურვილებს ან მიზნებს ეწინააღმდეგებიან. მოწინააღმდეგის პირისპირ სიზმარში შეიძლება წარმოადგენდეს კონფლიქტს ან შიშს, რომლის წინაშეც რეალურ ცხოვრებაში დგახართ.