Ადვოკატი

ოცნება იმისა, რომ იმოქმედოს ჩემპიონის ჩემპიონმა, ცვლილებების წახალისების სურვილს წარმოადგენს. ეს ასევე შეიძლება იყოს გარკვეული ადამიანებისადმი თქვენი ერთგულების წარმომადგენლობა. შეგიძლიათ ძალიან ერთგული იყოთ რაიმეზე, ან მტკიცედ დაუჭიროთ მხარი გარკვეულ იდეებს. თქვენ შეიძლება მტკიცედ ჩაატაროთ რწმენა ან მოსაზრებები.