ანანასი

ანანასის შესახებ ოცნება სიმბოლოა თავდაჯერებულობა, წარმატება ან დაცულობის შეგრძნება. ვალდებულებების გარეშე გრძნობა. მაგალითი: კოლეჯის კურსდამთავრებული, რომელიც ოცნებობდა ანანასის ჭამაზე. რეალურ ცხოვრებაში, მისმა მშობლებმა გადაიხადეს სწავლის საფასური და მან უარი თქვა მათ ანაზღაურებაზე. ანანასი ასახავს მშობლებისადმი ნაკლებ ვალდებულებას.