Ბორტ – გამცილებელი

იხილეთ ფრენის დამსწრის მნიშვნელობა.