რატლსნაიკი

ოცნებობს და ხედავს rattlesnake, როდესაც თქვენ ოცნებობს, არის საინტერესო ნიშანია თქვენი ოცნება. ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ დროთა განმავლობაში. გარდა ამისა, წაიკითხა ინტერპრეტაციის შესახებ გველი.