ციხე

სიზმარი ციხესიმაგრეზე გამოსახავს თქვენს პერსპექტივას იმ სიტუაციის შესახებ, სადაც თქვენ იცით, რამდენად ძლიერი ან გავლენიანი ხართ. შეგიძლიათ თქვენი გზა გქონდეთ, ხალხი გისმენთ, ან ბევრი კონტროლი გაქვთ. ციხეს შეუძლია ასახოს პიროვნული მიღწევის, ძალაუფლების ან აღიარების მაღალი დონე.