ცხენი-ღმერთი

ასევე, წაიკითხეთ ინტერპრეტაცია მანტის შესახებ.