კლირენსი

გაყიდვის ოცნება სიმბოლოა თქვენი გაცნობიერებისთვის, რომ თქვენი ცხოვრების გარკვეული სფერო მოულოდნელად გახდება უფრო ადვილი ან შემცირებული. გამოცდილება ან შესაძლებლობები, რომლებიც მიუწვდომელი იყო, ახლა უფრო ადვილია. ადამიანს ან შესაძლებლობას შეუძლია საკუთარი თავის სასოწარკვეთილება დაამტკიცოს. ალტერნატიულად, გაყიდვამ შეიძლება წარმოაჩინოს თქვენი სურვილი თქვენი ~გაწმენდის~ ან განთავისუფლების მიზნით თქვენი ცხოვრების გარკვეული სფეროდან. ეს ასევე შეიძლება იყოს თქვენი სასოწარკვეთილების გამოხატულება, ან რომ შენ საკუთარი თავის დევალვაცია მოახდინე.