მოსიყვარულე

ოცნება ვინმეს მიმართ თქვენი სიყვარულის გამოვლენა სიმბოლურად კმაყოფილებასა და ბედნიერებას ახდენს მიმდინარე სიტუაციით. ეს შეიძლება იყოს ბედნიერების წარმომადგენლობა ურთიერთობასთან ან შინაარსთან, რომელიც აღფრთოვანებულია ვინმესთან, რომლის მიმართაც ჩახლართულია.