ქერქი

ოცნება ჩაის ქოთნის შესახებ სიმბოლოა თქვენ ან ვინმესთან, რომელიც ყველა დროს მოთმინებით მოქმედებს. უარყოფითად, ჩაის ქვაბმა შეიძლება წარმოგვიდგინოს ამქვეყნიური ცხოვრების განცდა ან რომ ვინმეს უნარი იყოს მოთმინება, აუტანელია.