ქერქი

ოცნება ოცნება და სანახავი ოცნების ორაზროვანი სიმბოლოა. ამის შესახებ სიზმრებმა შეიძლება სიმბოლური შეხედულებისამებრ ცხოვრების ასპექტში შეასრულოს. შესაძლოა, თქვენ იღებთ გარკვეულ ნივთებს საჩუქრად ან რაიმეზე ან ვინმეს მიმართ. სიზმარში ოცნება და ქოთნის მდუღარე წყლის ნახვა, წინ დიდი და შრომატევადი შრომა ნიშნავს. თუ ქერქი მწვავეა, მაშინ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ თქვენი ემოციები ფაქტიურად მიაღწია დუღილის მომენტამდე.