კოვზები

ოცნება კოვზი სიმბოლოა სპეციალური მკურნალობა. თქვენი ცხოვრების ის ადგილები, რომელთა დაცვაც გსურთ. ალტერნატივად, მას ასევე შეუძლია პრივილეგიები წარმოადგინოს. თქვენ ან ვინმეს მკურნალობას უტარებთ.