კონფეტი

ოცნება confetti სიმბოლოა დადებითი გრძნობების მდგომარეობის შესახებ, რომ მუდმივი. ბედნიერება, რელიეფის, და გამიხარე, რომ რაღაც არასდროს დასრულდება. გამოხატვის სიხარული, სიმშვიდე, თავისუფლების და ზეიმი. ალტერნატივად, კონფეტას შეუძლია ასახოს მიღწევა, წარმატება ან პოზიტიური შემობრუნება თქვენს ცხოვრებაში. გარდა ამისა, იგი განასახიერებს ბევრი ზეიმი და გაივლის. თქვენ შეიძლება გამოხატავდეთ სიხარულს, გამარჯვებას და თავშეკავებისგან თავისუფლებას.