ნიახური

თუ სიზმარში ხედავთ ნიახურს, როგორ მიუთითებს სიზმარი იმაზე, რომ საჭიროა სხეული უფრო მკაფიო გახადოთ და ფიქრობთ. დარწმუნდით, რომ საჭიროების შემთხვევაში ამოიღეთ ყველა ნეგატივი.