მუხლებზე დაეცა

როდესაც თქვენ ოცნებობთ დაჩოქება, მაშინ ეს დამცირებაა. დემონსტრაციასთან დაკავშირებული დამოკიდებულება ასევე მიუთითებს იმ უზარმაზარ გავლენაზე, რომელსაც სხვა ადამიანები ახდენენ შენზე. ალტერნატიულად, სიზმარმა შეიძლება აჩვენოს, თუ რამდენად კეთილგანწყობილია გარშემომყოფები. ემოცია ასევე ხელშეკრულების ნაწილია, როდესაც ადამიანი მეორეს სთავაზობს.