ტკბილი ძირტკბილას

სიზმარი წითელი ძირტკბილას ტკბილეულის შესახებ სიმბოლოა სიამოვნება, რაც თქვენ თამაშობთ ან რაიმეს სცადოთ. შავი ძირტკბილას მქონე ოცნება სიმბოლოა სიამოვნებით რომ საშინელი ან საშინელი იყოს სხვა ადამიანებისთვის, თქვენც თამაშობთ. სიამოვნება, რომელიც დაკავებულია თამაშობით ან რაიმეზე ექსპერიმენტებით, რისგანაც პირად სარგებელს არ მიიღებთ. მაგალითი: გოგონა ოცნებობდა, რომ ჰქონდეს ქოთნის წითელი წვნიანი, იჯდა თაროზე. რეალურ ცხოვრებაში, მან ახლახან დაკარგა ქალწულობა და თავს კარგად გრძნობდა, ელოდებოდა ექსპერიმენტს სხვა ტიპის სექსზე.