სასწავლო გეგმა

ოცნება, რომ თქვენ ვაგრძელებთ რაღაც, ეს ნიშნავს, რომ ცვლილებები თქვენს ცხოვრებაში. გრძნობების გაქვთ ოცნება შეიძლება ითქვას, გაცილებით მეტი ოცნება და მისი მნიშვნელობა, იქნება ეს იგრძნო უფლება თუ არა.