ალკოჰოლი

ალკოჰოლური ოცნება სიმბოლოა შეცდომის ან პრობლემის მთლიანად სტერილიზაციის მცდელობას, რომელიც კონტროლირებადი არ არის. თქვენ არ გსურთ იფიქროთ რაიმე ახალზე.