მოტყუება

ქედმაღალი ოცნება სიმბოლოა იმ გადაწყვეტილების მიღებაზე, რომელიც გაჭრა. ნება და უნარი, რათა არჩევანი უკვე დაკარგა სამუდამოდ. თავზე ოცნებობამ შეიძლება წარმოაჩინოს პიროვნება ან სიტუაცია, რომელსაც გრძნობთ, ბოლოვდება არჩევანის გაკეთების უნარს. უხერხულობა ან სასჯელი, რომელიც უძლურებას გიტოვებს. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა თავის მოკვეთა ცუდი პირი. რეალურ ცხოვრებაში, ის გამოჯანმრთელდა თვითმკვლელობის სურვილისგან.