სოფელი

სიზმარში გატარებული სოფელი გამოხატავს საზოგადოების სურვილს. შესაძლოა, ისინი თავს მარტოულად გრძნობენ, რომ დახმარებას ეძებენ. ოცნება ასევე აჩვენებს სხვებთან ცხოვრების უნარს.