უცნობია

თუ ოცნება პირი, რომელიც უცნობი მაშინ ასახავს საკუთარი იმიჯი, რომელიც არ არის ნაპოვნი მისი. იქნებ არსებობს ფარული თვისებები, ნიჭი არ იყო აღიარებული.