ნოკი

ოცნება კარის ჩარჩოზე სიმბოლოა თქვენ ან ვინმესთან, რომელიც ცდილობს ზედმეტი ძალისხმევა, რომ შენიშნოთ.