თავსაბურავი, გვირგვინი ან პოლკოვნიკი

თუ ოცნება მონეტარული – krone, მაშინ ასეთი ოცნება იმაზე მიუთითებს, კეთილდღეობა და წარმატება.