ალერგია

ალერგიის ოცნება სიმბოლოა მგრძნობიარობით გარკვეული ადამიანების ან სიტუაციების მიმართ. შეიძლება იგრძნოთ, რომ ფიზიკურად ან ემოციურად ხართ შეზღუდული რაღაცის გაკეთებაზე.