იმპულსური

ოცნება მიმდინარეობს ბოძზე გააკრეს სიმბოლოა არეულობის ან უკმარისობა, რომელიც იძულებულია თქვენ. თქვენ შეიძლება წინაშე სიტუაცია, სადაც თქვენ ვერ დაეხმარება, სხვისი გზა. იგრძნო ის შედეგები, რისთვისაც არ იყო მზად. შეზღუდვების შეგრძნება, ვერაფერს გააკეთებ. როგორც ბოძზე გააკრეს შეიძლება წარმოადგენდეს პირის ან სიტუაცია, რომ გაკვირვებულია რამდენად სახიფათოა ეს. გარდა ამისა, მიმდინარეობს ბოძზე გააკრეს შეიძლება ასახავდეს რეპრესირებული ემოციები როგორიცაა აღშფოთება, რომლებიც გამოდის სრულ ძალას.