Წერილი)

სიზმარში ასო A სიმბოლოა უპირატესობა, ბატონობა და ლიდერობა. ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ძლიერი იყოს.