მონობა, მონობა, ტყვეობა

სიზმარში მონობა, აჩვენებს მისი პიროვნების ფაქტორებს, რომლებიც ჩახშობილია. ალბათ თქვენ გრძნობთ, რომ ვიღაცამ შენთვის საზღვრები და კედლები შექმნა. შეეცადეთ ამოიღოთ ის უარყოფითი ბარიერები, რამაც თავი ცუდად იგრძნოთ. სექსუალური შენიშვნა, სიზმარი მიუთითებს სექსუალურ გზაზე დაფუძნების გარეშე, რომლის უკეთ გაცნობაც გსურთ. შეეცადეთ მოუსმინოთ თქვენს შინაგან სხეულს.