სადილი

ოცნება ლანჩზე, სიმბოლოა რას ფიქრობთ ან გრძნობთ, როდესაც დიზაინის ან ცხოვრების გაკვეთილის შუა ეტაპზე შედიხართ.