თევზის ძვლები

ოცნება თევზის ძვლები სიმბოლოა კალენდარი, რომელიც უკვე საფუძვლიანად შეისწავლა და მიზნად. ფაქტები და ცოდნა, რომ არ შეიძლება იყოს სადავო.