წვნიანი

ოცნება წლის juicer სიმბოლოა სურვილი ცდილობენ რაღაც მოულოდნელად. ხილის წვენები შეიძლება აისახოს სურვილი, რომ კარგად აკეთებს რაღაც სწრაფად. ბოსტნეულის წვენები შეიძლება ასახავდეს სწრაფად მოსაწყენი სიტუაციის ან პასუხისმგებლობის მიღების სურვილს.