მაღალი

ოცნება იმაზე გრძელი, ვიდრე სხვები, სიმბოლოა უპირატესობის გრძნობა ან უკეთესობის გრძნობა. იმის შეგრძნება, რომ თქვენ ან ვინმეს ჭკვიანი, ძლიერი, მდიდარი ან უფრო დახვეწილი ხართ. ოცნებობს იმაზე, რაც უფრო გრძელია, ასევე შეიძლება უკეთესი იდეების ან მეთოდების წარმოჩენა.