დავითის ვარსკვლავი

რომელსაც ურთიერთქმედების ან იპოვოს და ვხედავ ვარსკვლავი დავით, როდესაც თქვენ ოცნებობს, აქვს სიმბოლური მნიშვნელობა და ვარაუდობს, რომ ძალა fuse სიყვარული, სურვილი, ვნება და შემოქმედება. ის ასევე სიმბოლოა და ნიშანი ცისა და დედამიწის კავშირისა.