ვადის გასვლა

ოცნება იმისა, რომ ვადის გასვლა არსებობს, ეს სიმბოლოა მათ განცდაზე, რომ დრო ამოიწურება. შეიძლება ფიქრობთ, რომ შესაძლებლობა არის რისკის ქვეშ და რომ თქვენ დაკარგავთ თქვენი შანსი. თქვენ შეიძლება გრძნობენ საჭიროება მოხერხებულობისთვის. თქვენ შეიძლება ფიქრობთ, რომ თქვენ არასდროს დასრულდეს ამოცანა ან პროექტი. განვიხილოთ ნომრები გასვლის თარიღი დამატებითი მნიშვნელობა.