მიზანს

Dartboard- ის შესახებ ოცნება სიმბოლურად წარმოქმნის პრობლემას ან სიტუაციას, რომლითაც ცდილობთ იყოთ ~სრულყოფილი~, ვიდრე სხვა. მიზანი, რომლის მიღწევასაც ცდილობთ სრულყოფილად, ვიდრე სხვის მიერ განხორციელდება. უარყოფითად, სამიზნე შეიძლება ასახავდეს წარუმატებლობის შიშს ან შფოთვას გარეცხვისგან.