ფასილიტი

სახეზე სიზმარი სიმბოლოა გაზრდილი თავდაჯერებულობის, თვითრეგულაციის ან ცხოვრების ახალი დადებითი შეხედულებისამებრ. მისი პიროვნება იყო აღდგომა, შთაგონებული ან შეიცვალა დადებითად.