ყვითელი

სიზმარში ყვითელი ფერი სიმბოლოა იმის შესახებ, რომ მოხდეს რაღაცის აღქმა ან თავად შეამჩნიონ აზროვნება გარკვეული გზით. ყვითელი ცხოველები, საგნები ან ტანსაცმელი, რომლებიც ყველაფერ ასახავს თქვენს ცხოვრებაში არსებული რწმენის, გრძნობების ან სიტუაციების შესახებ, რომელთა შესახებაც თქვენ თვითონ იცით. პოზიტიურად, ყვითელი ფერი სიმბოლოა წარმატებას ან პოზიტიურ გამოცდილებას, რომელიც ავტომატურია ან ხდება უპრობლემოდ. თუ რამე შეამჩნია, მომწონს ან მარტივია. უარყოფითად, ყვითელი ფერი სიმბოლოა ნეგატიური სააზროვნო შაბლონების შესახებ, რომელთა შესახებაც თქვენ საკუთარ თავს იცნობთ. გააცნობიერე, რომ გეშინია, დაუცველი, პრობლემა გაქვს, ან ფარისევლური იყავი. ყვითელი ასევე შეიძლება ასახავდეს ნეგატიურ გამოცდილებას, რომლის შეჩერებასაც ვერ შეძლებთ. ერთმა პრობლემამ განაპირობა საკუთარი სიცოცხლე. იძულებითი შეგრძნება გარკვეული გზით გრძნობად ან ქცევაში. ძალიან მგრძნობიარეა სხვების პრეფერენციების მიმართ. ყვითელი ფერისთვის სიმბოლიზმი ემყარება ადამიანის დღის ზოგად აღქმას მზის ფერის შესახებ დღის განმავლობაში, რადგან თქვენ ხედავთ ყველაფერს, რაც ხდება. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა ყვითელი პეპელის დანახვაზე. რეალურ ცხოვრებაში ის მგრძნობიარე იყო ექიმებთან საუბრისას ალტერნატიული ჯანმრთელობის დაცვაზე, რადგან ეშინოდა, რომ მას შეჩერდებოდა. ყვითელი პეპელა სიმბოლოა, რომ იგი აღიქვამს საკუთარ მგრძნობელობას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა უარი თქვან ალტერნატიულ სამედიცინო მკურნალობაზე. მაგალითი 2: ქალი ოცნებობდა მახინჯი ყვითელი მანქანის მართვაზე. რეალურ ცხოვრებაში, იგი იძულებული იყო გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება, მშობლების მოლოდინების დასაკმაყოფილებლად. ყვითელი ასახულია იმაში, თუ როგორ შეამჩნია ის, როგორ აკეთებდა თავად მშობლებს. მაგალითი 3: ქალი, რომელსაც ოცნებობდა ყვითელი კაბა. რეალურ ცხოვრებაში, მან იგრძნო, რომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რაც უფრო მეტად შეესაბამება იმ ოჯახს, რაც სურდა, ვიდრე მის ოჯახს. ყვითელი აისახება, რადგან ის შეამჩნია, რომ თავად უნდა გაეკეთებინა ის, რაც სურდა მის ოჯახს.