მწარე

ოცნება იმაზე, რაც მწარედ დააგემოვნებს, სიმბოლოა თქვენს ცხოვრებაში არსებულ სიტუაციაში, რაც არ არის სწორი. ეს ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს იმ სიტუაციის წარმოჩენას, რომლის მიღებას ან შემწყნარებლობა რთულდება.