ქლიავი

ქლიავის ნახვა სიზმრების ორაზროვანი სიმბოლოა. ამაზე ოცნებებმა შეიძლება სიმბოლური ან კრეატიული ბლოკი გამოიწვიოს. მას ასევე შეუძლია წარმოაჩინოს მოძველება, როგორც გულისხმობმა მეტაფორამ ~როგორც ნაოჭმა, როგორც ქლიავი~.