ნუში

ნუშის ოცნება სიმბოლოა ხარისხით, ნივთიერებით ან სიმდიდრით. თქვენი ცხოვრების ის სფერო, რომელიც უნდა იყოს სავსე მნიშვნელობით ან მიზნით. მაგალითი: ქალი ოცნებობდა იმაზე, რომ ვიღაცა ნუშის ოპერაციულად მოთავსებულია თავის ტვინში. რეალურ ცხოვრებაში, იგი უნივერსიტეტისთვის აკეთებდა დისერტაციას. ტვინში მოთავსებული ნუში ასახავს ხარისხობრივ ზეწოლას, რომელიც ამ თეზისმა აიტანა მასზე.