ამიშ ხალხს

ამშის ადამიანების შესახებ ოცნება სიმბოლოა მათი პიროვნების იმ ასპექტებზე, რომლებიც მიზანმიმართულად ეწინააღმდეგებიან ცვლილებას ან სურთ პროგრესის შენელება. შეიძლება არ მოგინდეთ გონებრივად ან ემოციურად რაიმე ფორმით განვითარება.