გახსნა, უფსკრული

ურთიერთქმედება, რომელთანაც უნდა იხილოთ უფსკრული, როდესაც ოცნებობთ, საბოლოო განცალკევების სიმბოლოა. ხარვეზის ინტერპრეტაცია შეიძლება ითქვას, რომ საჭიროა ორი მხარის ერთმანეთთან შეგუება, ის შეიძლება დაიყოს ურთიერთობებით ან პიროვნებით. ალტერნატიულად, სიზმარში არსებული უფსკრული შეიძლება ასევე მიანიშნებდეს იმაზე, რომ საჭიროა თქვენი ვარაუდების ხელახლა გადახედვა, შესაძლოა, თქვენი იდეიდან ან არგუმენტიდან რაღაც არ იყოს.