თერმოსი

თერმოსის ოცნება, მიუთითებს წარსულში თქვენი ცხოვრების ტენდენციაზე. თქვენ ალბათ გაუჭირდებათ ძველი ნივთების დატოვება, წასვლა და გაგრძელება. მეორეს მხრივ, ოცნებამ შეიძლება მიუთითოს ის იდეები, რომლებზეც ჯერ კიდევ მოქმედებთ და არ გაუშვათ ისინი, რადგან გჯერათ საკუთარი თავის და რისი მიღწევაც შეგიძლიათ.