გამაძლიერებელი

ოცნება გამაძლიერებლის შესახებ სიმბოლოა თქვენს ცხოვრებაში გაფართოებულ ძალზე. სიტუაცია, რომელიც ზრდის გარკვეული რწმენის ან მოქმედებების მნიშვნელობას. თქვენ ან ვინმეს შეიძლება ჰქონდეთ მოსმენის საჭიროება. გარდა ამისა, გამაძლიერებელმა შეიძლება წარმოადგინოს ცვლილების კატალიზატორი. სიტუაცია, რომელიც აიძულებს თქვენ ან სხვებს უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ.