კაკალი

ოცნება საათის კარატით სიმბოლურად ვითარდება სიტუაცია, რომელიც მოლოდინში ტრიალებს. თქვენ ან ვინმე, ვინც დიდი ხანია ელოდება რაღაცის დასრულებას. დაელოდება ყოველი პატარა ნივთის დასრულებას. სხვაგვარად, საათგარეშე შეიძლება წარმოადგენდეს თქვენს შეგრძნებას, რომ დრო ამოიწურება. ვადა თქვენ უნდა აკმაყოფილებდეთ ან გადაუდებელი გრძნობა. თქვენ ან ვინმე, ვისაც შეიძლება არ ჰქონდეს საკმარისი დრო.