ბერძნული

ოცნება, რომელშიც ბერძენი ხართ, მიგვითითებს ისტორიისადმი თქვენი გატაცებით, ან იმაზე, რომ თქვენი აზრები მატერიალური ხასიათის საშუალებას აძლევთ.