სანიტარული ხელსახოცი

აგრეთვე მნიშვნელობით Maxi Pad