ჯოჯოხეთი

ოცნება ჯოჯოხეთი განასახიერებს ტანჯვის აგონიაშია, ან უსიამოვნო სიტუაცია, რომ არასდროს არ ჩანს დასრულდება. თქვენ შეიძლება წინაშე სიტუაცია, რომელიც, როგორც ჩანს, გარდაუვალია, რომ არ არსებობს პატივისცემა სრულად, ან, როგორც ჩანს, რომ არავინ ზრუნავს თქვენზე. თქვენ შეიძლება გრძნობენ აწამეს და იმედგაცრუებული პრობლემა.